SATIN AL

Ray Optics

Dalgaboyunun geometrik detaylardan çok daha ufak olduğu durumlarda elektromanyetik dalga yayınımını modellemek için tasarlanmıştır. Homojen veya grade ortamlar ile etkileşen ışınlar olarak tanımlanan elektromanyetik dalgalar sayesinde sonlu elemean ağ örgüsü içerisinde dalgaboyunun çözünürlüğünden bağımsız olarak uzun mesafelerde ışın yörüngeleri düşük hesaplama yükü ile keskin olarak hesaplanabilmektedir. Farklı ortamlarda ışınların kırılması, yansıması veya absorblanması da hesap edilebilmektedir.

Speküler ve difüsif yansıma kombinasyonları dahil çok çeşitli sınır şartları bulunmaktadır. Işınlar gövde içerisinden salındığı gibi sınırlar veya nokta grid kümeleri üzerinden de salınabilir. Solar radyasyon ve ışık yayınımı yapan yansıtılmış veya doğrultulmuş yüzey kaynaklarından yayınım tanımları için özelleştirilmiş tanımlar bulunmaktadır. Kendine has geliştirilmiş son görüntüleme araçları ile ışın yörüngelerini, ışın ifadelerini birçok farklı ışın grupları için ve hatta enterferans paternleri için detayları şekilde analiz etme imkanı sunulmaktadır.