SATIN AL

Molecular Flow Module

Karmaşık geometrilerde düşük basınçta ve düşük hızdaki gaz akışlarını modellemek için gerekli araçları barındıran molecular flow modülü sayesinde yarı-iletken üretim süreçleri, parçacık hızlandırıcılar ve kütle spektrometreleri gibi vakum sistemlerini ihtiva eden problemleri ele almak mümkündür. Nanoporoz malzemelerde söz konusu olan shale gas exploration gibi ufak kanal uygulamaları da modül dahilinde çözülebilmektedir.
Açısal katsayı metodu sayesinde hızlı şekilde denge hali serbest moleküler akış problemleri analiz edilebilmektedir. İzotermal veya izotermal olmayan moleküler akışlar ve gaz molekülleri kaynaklı ısı akısının otomatik hesabı mevcuttur.Geçişli akışlar için kesikli hız metodu da modül içerisinde hazır olarak bulunmaktadır.
Düşük hız ve düşük basınç akışları için yönetimi kolay ve hassas çözümler için alternatif metodlar da barındıran modül arayüzleri sayesinde sadece arayüz üzerinden birçok denklem takımını manipüle etmeniz oldukça akıcıdır.

İlgili Resimler

  • molecular flow