SATIN AL

Nonlinear Structural Materials Module

Nonlinear Structural Materials Module, Structural Mechanics modülü ve MEMS modullerinin mekanik özelliklerini bir arada bulundururken ek olarak nonlineer malzeme modellerini de yüksek gerinme plastik deformasyon kabiliyetlerini kapsayacak şekilde barındırır. Yapıdaki mekanik gerilme büyüdükçe, malzeme özelliklerindeki belirli nonlineerlikler kullanıcının artık lineer moddan çıkmasını gerektirir. Bazen bu durumlar yüksek çalışma sıcaklıkları söz konusunda olduğunda da dikkate alınmalıdır. Modül sayesinde elastoplastik, viskoplastik, cürünme ve hiperelastik malzeme modelleri hazır olarak kullanılabilir. Gerinim değişimlerine bağımlı kullanıcı malzeme modelleri, akış kuralları ve sürünme yasaları tamamen gömülü ön-tanımlı arayüzden kolayca eklenebilir. Malzeme modları çoklu-fizik etkilerini yansıtmak üzere diğer değişkenler ile eşleştirilebilir. İçerisinde bulunan örnek modellerde bileşik sürünme ve elastoplastisite, ısıl kaynaklı sürünme ve viskoplastisite, yapı-akışkan ve elastik dalga etkileşimlerini anlatan güncel örnekler bulunmaktadır.

İlgili Resimler

  • nonlinear