SATIN AL

AC/DC Module

Kapasitörlerin, indüktörlerin, motorların ve mikrosensörlerin performanslarını modellemek için bir platform niteliği taşır. Tüm bu cihazlar elektromanyetik prensiplerine göre karakterize edildiklerinden, diğer fizik olayları ile etkileşim halinde olacaklardır. Malzemenin elektriksel özelliklerine doğrudan etkiyen ısıl etkiler, elektromekanik eğilmeler ve vibrasyonların söz konusu olduğu bir jeneratörde sürecin tam olarak anlaşılması için dahil edilmek istenebilir.
AC/DC modülünün kabiliyetleri elektrostatik, magnetostatik ve elektromanyetik kuasi-statik başta olmak üzere herhangi bir alan değişkeni ve sınırsız sayıda diğer fizik ile eşlenik iş görebilir. Büyük bir sistemin parçası olarak ele aldığını bir elektrik elemanı için AC/DC modülü SPICE devre listesi sayesinde daha ileri seviye modelleme olanakları için size sunar. Kapalı ve yüksek bağımlı eleman modelleri için karışık bir sistem modellemesi yapma imkanını bu sayede geleneksel modelle sınırları ötesinde bulursunuz.

İlgili Resimler

  • Saddle Coil