SATIN AL

Pipe Flow Module

Sıvı akışı, ısı ve kütle taşınımı, hidrolik geçişler ve boru içerisindeki akustik yayınımlar ile boru ağı için hesaplamalar modül kabiliyetleri arasındadır. Boru akış simülasyonları, hız, basınç değişimi ve borulama boyunca sıcaklık değişimlerini verir. Borular ve boru sistemleri için akışın yeterince uzun geometride tanımlı olduğu, tam gelişmiş ve 1B yaklaşımının geçerli kalacağı modeller için uygundur.
Türbinlerdeki karmaşık soğutma sistemlerin, bina havalandırma sistemlerinin, jeotermal ısıtma sistemlerinin, ısı değşitiricilerinin, kimyasal süreçlerdeki borulama sistemlerinin, yağ-gaz ve maden endüstrisinde kullanılan borulama sistemlerinin tasarımı ve optimizasyonu örnek uygulama alanlarıdır. Bükümler, valfler, T-bağlantılar, boğazlar/açıklıklar ve pompalar önceden tanımlı bileşenler olarak bulunmaktadır. Su çekici etkisi için zamana bağlı önceden tanımlı arayüzler mevcuttur. Pipe Flow modülü, CFD veya diğer çok bileşenli taşınım arayüzüne sahip modüller ile birleştirildiğinde kütle taşınım simülasyonları için kullanılabilir. Akustik dalga yayınımı, Acoustics Module ile birlikte kullanıldığında mevcuttur.

İlgili Resimler

  • pipeflow