SATIN AL

Subsurface Flow Module

Yeraltı suyu akışı, toprak içerisinden kirlilik yayınımı ve poroz ortamda gas ve yağ akışı modellemelerinin ihtiyaç duyulduğu jeofizik ve çevre olayları çalışmaları için Subsurface Flow Module geliştirilmiştir. Richards Denklemi arayüzü ile değişken doygunluktaki poroz ortamlardaki nonlineer akışlar tanımlanabilir. Benzer şekilde doygun poroz ortam akışları için Darcy Kanunu arayüzü ile yavaş akışlar ve Brinkman denklemi ile de kaymanın ihmal edildiği durumlar ele alınabilir. Serbest laminer Navier-Stokes akışları kolaylıkla poroz ortam akışları ile ilişkilendirilebilir ve hatta ince çatlaklar içerisindeki durumlar incelenebilir. Katı, sıvı ve gaz içerisindeki eriyik taşınımını serbest, doygun ve değişken doygunluklardaki sıvı akışkları için çözebilir – taşınım ince çatlaklarda da dahil olmak üzere.
Isı taşınımı simülasyonları için arkaplan jeotermleri mevcuttur. Ek olarak efektif ısıl özelliklerin çok bileşenli sistemler için hesabı da dahildir. Sıkışma ve çökme modellemesi oldukça kuvvetli olan poroelastisite arayüzü ile etkin kılınmıştır. Subsurface Flow modülü, diğer fizik arayüzleri ile keyfi şekilde ilişkilendirmeyi COMSOL Multiphysics sayesinde sorunsuz yapılandırır. Bu sayede kimyasal reaksiyon kinetiği ve elektromanyetik konularında modellerinizi genişletebilirsiniz.
Subsurface Flow Modülü daha önce Earth Science Module olarak yayınlanmakta idi.

İlgili Resimler

  • Subs